นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Spiro Carbon เพื่อดำเนินการธุรกิจคาร์บอนเครดิตร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงน…