เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการกู้ขบวนรถไฟตกราง ที่ จ.แพร่ ร่วมกับ รมช.คมนาคม และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) โดยขณะนี้ฝ่ายการช่างโยธา …