จาก กรณีเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเมียนมาเกิดแรงสั่นสะเทือนรับรู้ถึงอาคารสูงในกรุงเทพฯ นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่ชั้น 36 อาค…