นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมหกรรมการแข่งขัน “เดอะฮีโรโฟท์มวยไทยในตำนาน” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางยลดา หว…