วันที่ 8 พ.ย. 2566 นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าว 12,000 บาทต่อตัน และให้ค่าเก็บรักษาคุณภาพข้าวอีก 1,500 บาท รวมไปถึง ปล่อยสินเชื่อให้กับ สหกรณ์ไปรับซื้อข้าวจากชาว…