เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” (เวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2566) สถานการณ์ฝุ่นเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากช่วง 2 วันก่อนหน้านี้ โดยในวันนี้พบเพียงจังหวัดเดียวที่มีค่าฝุ่น…