นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เผยว่า เมื่อวันที่ 8 มี.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม (Doping Control Age…