นายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยในงานการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16ในหัวข้อเสวนาภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีนมีความพิเศษ…