Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan báo lỗ

Công ty cổ phần Bông Sen vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình năm 2023. Trong năm 2023, công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế 668 tỷ đồng sau khi đã thua lỗ 478,6 tỷ đồng vào năm 2022.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu đạt 5.695 tỷ đồng, giảm 698 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,4 lần, tương đương số nợ phải trả ở mức 7.973 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,84 lần tương ứng số dư nợ trái phiếu gần 4.800 tỷ đồng.

Công ty có một lô trái phiếu đang lưu hành với mã BSECH2126003 với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng, phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn vào ngày 15/10/2026. Lãi suất được công bố ở mức 10,5%/năm, Công ty Tân Việt (TVSI) là đại lý đăng ký lưu ký.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, số dư lãi vay của Bông Sen lên tới 150,5 tỷ đồng trong khi số lãi phạt từ 1/11/2022 đến 31/12/2023 là 910,9 tỷ đồng.

Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Bông Sen diễn ra cuối tháng 8/2023, lãnh đạo Bông Sen cho biết, trong các tài sản đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phần tại Công ty Cổ phần Daeha (đơn vị sở hữu Khách sạn Hanoi Daewoo). Đây là cổ phần sở hữu thuộc Công ty cổ phần Hợp Thành 1, và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này.

Mục đích phát hành 4.800 tỷ đồng trái phiếu nói trên là để hợp tác đầu tư vào dự án 152 Trần Phú, cho đến thời điểm tháng 8/2023 đã trả được lãi của 3 kỳ. Sau đó do phía đơn vị mà công ty hợp tác đầu tư không thực hiện cam kết nên bị gián đoạn việc trả lãi trái phiếu cho trái chủ.From: web game casino

Cơ quan Điều tra đã làm việc về các nội dung trái phiếu trong đó có trái phiếu của Bông Sen. Phía công ty cho biết, việc xin cổ đông phê duyệt nội dung thanh lý tài sản để xử lý trái phiếu nhằm để thực hiện sau khi có kết luận và phương án xử lý của cơ quan điều tra. Do công ty không được phép thực hiện các việc dịch chuyển tài sản nên việc tẩu tán tài sản hoàn toàn không có khả năng xảy ra.From: web game casino

Công ty cũng cam kết tất cả các vấn đề liên quan đến xử lý tài sản nếu được ĐHĐCĐ phê duyệt mà phải thực hiện theo kết luận của Bộ Công An.

Theo cơ quan điều tra, Bông Sen nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Trong một phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – xác nhận Công ty Bông Sen là của gia đình bà. Khách sạn Hanoi Daewoo do gia đình bà sở hữu 73,4%. Theo bà Lan, tài sản này không thể bán được do vướng về pháp lý vì trước đó đã được dùng để phát hành trái phiếu.