เปิดมุมมองความพร้อมไทย กับการเข้ามาของทุนจีน

นายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยในงานการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16ในหัวข้อเสวนาภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย–จีนมีความพิเศษและแตกต่างจากความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศอื่นๆทั้งด้านการทูตด้านธุรกิจที่ค้าขายกันมายาวนานด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยและความสัมพันธ์เครือญาติตั้งแต่ระดับราชวงศ์การใช้นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีนได้รับอิทธิพลจากแซ่ต่างๆของจีนคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ1ของไทยติดต่อกัน11ปีซ้อนไทยส่งออกสินค้าไปจีน1.19ล้านล้านบาทและนำเข้าจากจีนถึง2.49ล้านล้านบาทซึ่งแม้ว่าไทยจะขาดดุลการค้าประมาณ1.3ล้านล้านบาทแต่เป็นการนำเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรยนต์และเทคโนโลยีสำหรับการต่อยอดการค้าของประเทศไทยได้อีกทั้งในด้านการท่องเที่ยวจีนก็มาท่องเที่ยวไทยมาเป็นอันดับ1ในช่วงก่อนโควิด

สำหรับแนวทางการดึงดูดและการรองรับนักลงทุนจีนนั้นประเทศไทยพร้อมปรับปรุงกลไกความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศจีนโดยการจัดตั้งแพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันการก่อตั้งบริษัทร่วมทุนไทย-จีนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างธุรกิจในระดับภาคเอกชนของ2ประเทศ

และจะขยายความร่วมมือด้านการลงทุนของจีนในอีอีซีของไทยโดยใช้กลไกขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือRCEPความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีนการยกระดับความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขงและการเร่งผลักดันโครงการรถไฟไทย–ลาว–จีนเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิด

นอกจากนี้จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทย–จีนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย-จีนและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะ2ประเทศ2นิคมเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงวัตถุดิบซึ่งกันและกันพร้อมกับยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งการส่งเสริมมหาวิทยาลัยไทย-จีนดำเนินการฝึกอบรมร่วมกันให้มากขึ้นและยกระดับการบริการข้อมูลการลงทุนทั้งการจัดตั้งOne Stop Serviceด้านการลงทุนแบบครบวงจรรวมถึงผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ(BOI)ของไทยในมณฑลต่างๆของประเทศจีนให้มากขึ้น

นายนฤตม์เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)กล่าวว่าไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่ดีที่สุดของจีนโดยจุดแข็งและโอกาสทั้งด้านที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดอาทิอีอีซีสนามบินอท่าเรือและซัพพลายเชนที่พร้อมมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีพลังงานเพียงพอสำหรับรองรับการมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกและไม่มีภัยธรรมชาติที่รุนแรงไม่มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติและมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันส่งผลให้บริษัทจีนที่มาลงทุนในไทย99%ประสบความสำเร็จ

“วันนี้จีนจึงเป็นอันดับ1ในไทยหลายด้านทั้งด้านการท่องเที่ยวที่เป็นอันดับ1และด้านการค้าที่จีนมีสัดส่วนมากถึง18%รวมไปถึงการลงทุนในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่มีธุรกิจจีนมีการเติบโตที่รวดเร็วมากโดยเข้ามาลงทุนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์กระเป๋าเดินทางปิโตรเคมีเป็นต้น”

สำหรับโอกาสใหม่ๆของการลงทุนในประเทศไทยทางBOIได้มี9มาตรการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่อาทิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโปรแกรมการเก็บรักษาและการขยายโปรแกรมการย้ายถิ่นฐานมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นเศรษฐกิจยกระดับอุตสาหกรรมอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนส่งเสริมการลงทุนสำหรับเอสเอ็มอีเป็นต้นคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต

นายเมธีสุภาพงษ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมดีและมีความเข้มแข็งต่อเนื่องเพราะมีการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวและคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทย5ล้านคนและคาดว่าปีหน้าจะมากขึ้นแต่เรื่องที่น่าห่วงคือปัญหาหนี้ครัวเรือนในไทยที่สูงถึง8.6%ของจีดีพีและค่าจ้างแรงงานที่หากปรับขึ้นเร็วจะสร้างแรงกดดันให้เกิดเงินเฟ้อส่วนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือตลาดต่างประเทศและรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างมากจะมีผลต่องบประมาณและการขาดดุลการคลัง

นายหลี เสี่ยวปอ นายกสมาคมวิสาหกิจการค้าจีน-ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารICBC กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสมากในการลงทุน โดยปัจจุบันจีนเข้ามาลงทุนในไทยมากถึง 2,200 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยมีการลงทุนทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ ยางล้อ โซล่าเซลล์ 5จี อีคอมเมิร์ซ เนื่องจากมองว่าไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและมีนิคมอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบ เห็นได้จากนิคมอุตสาหกรรมที่ระยองมีธุรกิจจีนมากถึง 200 บริษัท

นายเกรียงไกรเธียรนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าธุรกิจไทยกำลังต้องปรับตัวมุ่งสู่อนาคตใน3เรื่องหลักคือ1.อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยอาทิระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์การบินและโลจิสติกส์เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวเคมีศูนย์การแพทย์เศรษฐกิจดิจิทัลผู้คนและการศึกษา2.ด้านBCGซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวและ3.ภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปซึ่งทั่วโลกกำลังให้การตื่นตัวอย่างมากจึงถือเป็นโอกาสในการทำงานร่วมกับนักธุรกิจจีน