‘เนทซีโรคาร์บอน’ ดันเทคโนโลยีการเกษตร ลดก๊าซเรือนกระจก รักษาสิ่งแวดล้อม

นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Spiro Carbon เพื่อดำเนินการธุรกิจคาร์บอนเครดิตร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงนามใน Cooperation Agreement ระหว่าง Net Zero Carbon กับ BSB Nanotechnology ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะใช้นวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุของสภาวะโลกร้อน เช่น ก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าว โดยมี Spiro Carbon บริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อติดตามการทำนาแบบเปียกสลับแห้งและสามารถประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำหรับโครงการปลูกข้าวลดโลกร้อนนี้ช่วยให้เข้าถึงเกษตรกรรายย่อยผ่านการมีส่วนร่วมและช่วยเกษตรกรสร้างรายได้เสริมโดยการช่วยขายค่าการชดเชยคาร์บอนให้กับผู้ใส่ใจปัญหาโลกร้อนในขณะเดียวกัน BSB Nanotechnology ก็เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีจากเวียดนามที่สามารถสกัดสารนาโนซิลิกาจากแกลบได้ โดยนำมาใช้เพื่อการดูแลพืช กำจัดเชื้อรา และแบคทีเรียในรูปแบบอินทรีย์ ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย ‘ดินสู่ผืนดิน’ ให้ Net Zero Carbon Thailand เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

“ในการดำเนินงานร่วมกันครั้งนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรในประเทศไทย เวียดนาม ลาว และในภูมิภาคอาเซียน ที่เปลี่ยนมาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และการใช้ผลิตภัณฑ์นาโนซิลิกานั้นจะช่วยให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นด้วยการเกษตรแบบอินทรีย์จากนาโนซิลิกา สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร โดยกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเราพร้อมดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมภายในต้นปี 2567 นี้”

สำหรับเหตุผลที่บริษัทร่วมทุนสนใจด้านภาคการเกษตรนั้น เนื่องจากไทยและเวียดนามเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆ ของโลก มีเกษตรกรกว่า 10 ล้านครัวเรือน โดยผลการศึกษาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี พ.ศคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. 2559 ภาคการเกษตรของไทยนั้นปล่อยก๊าซมีเทนหรือก๊าซเรือนกระจก และกว่า 60% มาจากการปลูกข้าว ซึ่งจากการร่วมมือกันของ Net Zero Thailand, Net Zero Carbon Vietnam, BSB Nanotechnology และ Spiro Carbon จะมีส่วนช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตรดังกล่าวได้