เช็กที่นี่! รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ รวม 36 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,514,973 คน คิดเป็น 75.71% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับ พรรครวมไทยสร้างชาติ มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 23 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ รวม 4,766,408 เสียง คิดเป็น 13 ที่นั่ง รวมเป็น 36 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ส.ส.เขต 23 ที่นั่ง

สุราษฎร์ธานี

นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายพิพิธ รัตนรักษ์ สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ สุราษฎร์ธานี เขต 3

นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สุราษฎร์ธานี เขต 4

นายปรเมษฐ์ จินา สุราษฎร์ธานี เขต 5

นายธานินท์ นวลวัฒน์ สุราษฎร์ธานี เขต 7

ราชบุรี

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ราชบุรี เขต 1

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ราชบุรี เขต 4

ชลบุรีคำพูดจาก สล็อตทรูวอเลท

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ชลบุรี เขต 4

ตรัง

นายถนอมพงศ์ หลีกภัย ตรัง เขต 1

เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เพชรบุรี เขต 1

พัทลุง

นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร พัทลุง เขต 2

พิษณุโลก

นายพงษ์มนู ทองหนัก พิษณุโลก เขต 3

นครศรีธรรมราช

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล นครศรีธรรมราช เขต 10

นราธิวาส

นายวัชระ ยาวอหะซัน นราธิวาส เขต 1

ชุมพร

นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ชุมพร เขต 1

นายสันต์ แซ่ตั้ง ชุมพร เขต 2

นายสุพล จุลใส ชุมพร เขต 3

สงขลา

นายศาสตรา ศรีปาน สงขลา เขต 2

นครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์ เขต 3

นครปฐม

พันโทสินธพ แก้วพิจิตร นครปฐม เขต 2

ชัยนาท

นายอนุชา นาคาศัย ชัยนาท เขต 1

เพชรบุรี

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล เพชรบุรี เขต 3

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13 คน

1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร

5. นายสุชาติ ชมกลิ่น

6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

7. นายวิทยา แก้วภราดัย

8. นายชัชวาลล์ คงอุดม

9. นายจุติ ไกรฤกษ์

10. นายธนกร วังบุญคงชนะ

11. นายเกรียงยศ สุดลาภา

12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง

13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์